ZvZ 9 Pool của JaeDong

02/07/2014

Jaedongedited-660x350

Tổng quan:

Build mở đầu với 9 Pool để gây áp lực sớm và bắt đối thủ ở 1 mỏ và sau đó chuyển dần về macro game với Speedling.

Build Order

9 – Spawning Pool

10 – Overlord

10 – Extractor trick to get 11th Drone

11 – @100% Spawning Pool, chỉ xây Zergling cho đến khi bạn có đủ 10

15 – Queen

18 – Extractor

17 – Overlord

24 – @100 Gas, nâng cấp Metabolic Boost

Kéo 3 Drones ra khỏi Gas

Cột mốc: Khi bắt đầu nâng cấp Metabolic Boost (khoảng 4:15i), bạn nên có 10 Zerglings, 1 Queen, và 14 Drones.

Do thám

Tất cả do thám của bạn đến từ Overlord và 10 Zerglings.  Do thám đầu tiên nơi ở của đối thủ bằng việc gởi trực tiếp Overlord đến nơi có thể là mỏ đối phương. Sau đó sử dụng 6 Zergling đầu tiên để điều tra mỏ đối thủ.

Nếu bạn nhìn thấy mỏ 2 đối thủ gần hoàn thành xong, vậy là đối thủ đã lên mỏ trước, bạn ó thể chọn bỏ mặc mỏ 2 và tấn ông vào dân hoặc tâp trung tiêu diệt mỏ 2.Bạn phải gây thiệt hại kinh tế nế không bạn sẽ bất lợi kinh tế.

Nếu mỏ 2 chỉ mới bắt đầu, vậy là đối thủ di Spawning Pool trước. Tập trong buộc đối thủ phải hủy mỏ 2 vì bạn không thể gây nhiều thiệt hại trước khi Spawning Pool co đối thủ hoàn thành.

Nếu đối thủ không có mỏ 2, kiểm tra mỏ 1 và gas đối thủ. Chuẩn bị chống lại lối đánh 1 mỏ và sẵn sàng lên Spine Crawler phòng thủ và thêm Speedling.

Chuyển tiếp:

Nếu bạn muốn kết thúc game ngay lập tức, bạn có thể cho dân vào lấy gas lại để all in 1 mỏ với Ling/Bane.

Chuyển qua đánh tiêu chuẩn ( standard) bằng việc xây mỏ 2 càng nhanh càng tốt và chỉ xây Speedling cần thiết để an toàn và quản lí bản đồ. Với Roach ở midgame, xây Roach Warren và Lair sau 100 gas đầu tiên Sau đó, với 3 nhà gas, ban có thể bắt đầu Roach Speed và +1 tấn công cho quân bộ. Với Mutalish ở giũa game, tối đa khai thác ở 2 mỏ và lấy 4 gas. Xây nhà Spire ngay sau khi Lair hoàn thành.

Lời khuyên

Tấn công drone nếu đối phương mở mỏ trước Spawning Pool

Tấn công mỏ 2 nếu đối phương xây Spawning Pool trước

Do thám mỏ 1 nếu đối thủ chỉ ở 1 mỏ

Không mua quá nhiều Zergling.

Đảm bảo kéo dân ra khỏi gas khi đủ 100 gas cho Metabolic Boost.  Bạn cần tất cả drone khai thác.

Thuận và hại

Build mở đầu với 9 Pool để có Metabolic Boost ở thời gian tiêu chuẩn và có thể macro và all in.

Tuy nhiên, build hiển nhiên có ít kinh tế hơn các build ZvZ khác nên phải gây thiệt hại kinh tế hoặc sẽ bị bất lợi kinh tế

Replays

Jaedong beating Zanster with this build at Dreamhack Bucharest 2014.

Nguồn: ClanTM