TvP Hammer Build Crushing Protoss

31/07/2014

Tổng quan:

Để chống đối lại những cú All in, Cheese và late game Protoss. Clan TM rất hân hạnh giới thiệu tới mọi người 1 Build Cheese của Terran trong Match up TvP.  Đây là 1 build rất hiệu quả ở cả trên Master leauge. Build có khả năng chuyển tiếp nhanh chóng, an toàn và mang đến nhiều áp lực khác nhau cho Protoss.

Mấu chốt của build là có thành phần lính mạnh ở đầu game và có thể đánh với Protoss ở những thời điểm khác nhau. Pha tấn công đầu tiên gây áp lực khiến Protoss phải sử dụng chrono boost để có unit nhanh ở đầu game thay vì dành cho dân ( Probe), và thỉnh thoảng có thể kết thúc game. Mặt khác của build là khả năng phản công lại Blink Stalker 1 cách dễ dàng cũng như những chiến thuật 1 mỏ khác của Protoss.

Quan trọng: Engineering Bay ngay lập tức nếu đối thủ không có mỏ 2. Xây những ụ phòng không (turret) ở sau mỏ và sản xuất liên lục widow mine, marauder. Nếu Protoss mở mỏ, Terran gây áp lực và đặt Command Center thứ 3 khi có đủ tiền và  bắt đầu mua Tank ngay lập tức.

Thực hành:

Tấn công đầu tiên: Timing phải chặt chẽ. 3 marauders, 1 widow mine và rời base khoảng 5:10 với widow mine thứ 2 gần ra. Không được quên nâng cấp slow của Marauder (concussive shells). Lưu rally quân ở mỏ 2 của Protoss, cố gắng tấn công kinh tế của Terran càng nhiều càng tốt. Khi Protoss sử dụng Photon Overchage thì phải lui quân về. Với điều khiển tốt Terran có thể gây thiệt hại tới Protoss. Trong trường hợp không, Terran cũng đã bắt Protoss lên lính sớm tay vì tập trung xây dân

tvp buid 1

Tấn công Drop: Drop thường bao gồm 4 widow mines hoặc hellbats/hellions. Điểm quan trọng của drop là do thám Tech, thành phần quân đội và thời gian Protoss lất mỏ 3.

tvp buid 2

Tấn công chính: Tấn công drop thứ 3 và tấn công chính nên ở khoảng 14-15 phút. Toàn mục tiêu của build này là làm chậm kinh tế Protoss và Terran hơn nhiều supply Protoss khi giao tranh diễn ra. Upgrade không quan trọng ở đầu game. Mục tiêu duy nhất của build là max quân và tiêu diệt đối thủ trước khi bước vào lategame ( tuy nhiên là người chơi vẫn có thể chuyển sang đánh mech hoặc macro bio). Với việc sử dụng ghost, nâng cấp quân bộ của Protoss sẽ không tác dụng bằng EMP và lợi thế quân số của Terran. Nâng cấp duy nhất Inferal Pre-Ignite ( hoặc +1 tấn công quân bộ Terran nếu muốn).

Đưa quân đi: Xây mỏ 3 với ụ phòng không (turret), 1-2 widow mine, và bunker với marauder nếu có thể. Scan phía trước mỏ 2 của mình để tiêu diệt Observer. Khi tấn công xuyên bản đồ, xây 2 Starport ( với dự định xây cloaked banshee) và bắt đầu nâng cấp trong nhà Armory. Cách giao tranh khá đơn giản: tấn công, chống nòng Tank, và EMP

tvp buid 3

Lưu ý quan trọng:

tvp buid 4

Xây những nhà đầu tiên ở nơi cung cấp tầm nhìn để chống cannon rush và proxy

 tvp buid 5

Dùng Marauder đầu tiên do thám quanh nhà

 tvp buid 6

Bịt mỏ 2 lại sau tấn công đầu tiên của mình nếu thấy cần thiết.

 tvp buid 7

Thay đổi thành phần lính dựa trên thông tin mình có được nếu cần thiết.

 tvp buid 8

Những nhà đầu game chủ yếu gồm 1 barrack với Tech lab (TL), 1 factory với TL, 2 factories với Reactor (RE)

Build Order:

10 – Supply Depot

12 – Refinery ( nhà gas)

13 – Barracks

16 – Orbital Command

16 – Factory

16 -Tech lab (Barrack)

16 – Supply Depot

(liên tục mua Widow mine và Marauder)

25 – Supply Depot

31 – Supply Depot

31 – Concussive shell

34 – Supply Depot

41 – Command Center ( ở mỏ 2)

44 – Supply Depot

Nguồn: ClanTM