VSA 21 | Vietnam StarCraft 2 Arena 21

04/01/2016

Vietnam Starcraft II Arena lần thứ 21 diễn ra trên phiên bản LOTV -Legacy of the Void

VSA #20 | Vietnam StarCraft 2 Arena #20

26/11/2015

Monster Energy – Vietnam Starcraft II Arena lần thứ 20 diễn ra trên phiên bản LOTV -Legacy of the Void

VSA #19 | Vietnam StarCraft 2 Arena #19

25/10/2015

Monster Energy – Vietnam Starcraft II Arena lần thứ 19: giải đấu cuối cùng của HOTS

VSA #18 | Monster Energy – Vietnam StarCraft 2 Arena #18

14/09/2015

Monster Energy – Vietnam Starcraft II Arena lần thứ 18(VSA #18) quay trở lại

VSA #17 | Vietnam StarCraft 2 Arena #17

06/01/2015

Vietnam Starcraft II Arena lần thứ 17 (VSA #17) quay trở lại đầu năm 2015