VSA #20 | Vietnam StarCraft 2 Arena #20

26/11/2015

Monster Energy – Vietnam Starcraft II Arena lần thứ 20 diễn ra trên phiên bản LOTV -Legacy of the Void

VSA #19 | Vietnam StarCraft 2 Arena #19

25/10/2015

Monster Energy – Vietnam Starcraft II Arena lần thứ 19: giải đấu cuối cùng của HOTS