PvT Jim’s Phoenix và Colossus Macro Build

31/07/2014

Clan TM xin giới thiệu tới cộng đồng Starcraft Việt Nam 1 build macro PvT kết hợp sức mạnh Stargate và Robotic của game thủ Jim. Build hiện vẫn khá phổ biến ở cả Ladder và Pro Level.

Tổng quan:

Build mở đầu với việc xây mỏ nhanh và sử dụng Oracle để harass đối thủ trong lúc lên quân đội Colossus và Phoenix ở giữa game.

Build Order:

9 – Pylon

13 – Gateway

15 – 2 nhà gas Assimilator

16 – Pylon

18 – @100% Gateway , xây Cybernetics Core

Cho 2 Probe vào mỗi nhà Assimilator (Tổng cộng 4 dân lấy gas)

19 – Zealot (*-chú thích ở dưới)

23 – @100% Cybernetics Core , cancel Zealot ở khoảng 95% hoàn thành (*) và xây nhà Nexus

21 – Mothership Core

Thêm 1  Probe ở mỗi nhà gas Assimilator (Tổng cộng 6 dân lấy gas)

23 – Nâng cấp Warpgate Research

23 – Pylon

24 – Stalker

@150 Gas, xây nhà Stargate và nhà Assimilator thứ 3 (ở mỏ 2 trước cả khi mỏ hoàn thành)

@100 Gas, xây Sentry

@100 Gas, xây nhà Robotics Facility

@100% Stargate, mua 1 Oracle và xây nhà gas Assimilator thứ 4

@100% Robotics Facility, xây nhà Robotics Bay và mua 2 Observer

Cột mốc 1: Khi nhà Robotics Facility hoàn thành (khoảng 7:00 trong game),Protoss nên có 1 Oracle, 1 Stalker, 1 Sentry, và Mothership Core, và khoảng 37 Probe.

@300 Mins, xây Gateway thứ 2 và 3

@100% Robotics Bay, nâng cấp bắn xa cho Colossus  (Extended Thermal Lance)

Mua Colossus và Phoenix liên tục cho đến khi có 7 lính mỗi loại

Cột mốc 2: Khi  Colossus thứ 2 hoàn thành ( khoảng 10:00) Protoss nên có 2 Colossus, 3 Phoenix, 1 Stalker, 3 Zealot, 2 Sentry, và Mothership Core với hơn 50 Probe.

(*) Zealot dùng để chống Terran xây nhà Engineering Bay ở mỏ 2 Protoss để ngăn chặn việc ăn mỏ. Khi không nhìn thấy nà Engineering Bay khi Probe chuẩn bị xây Nexus thì cancel.

Do thám

Cho Probe đi do thám sau khi đã xây xong nhà Gateway đầu tiên. Nếu như do thám thấy đối thủ đang xây Reaper, Protoss nên tìm cách ngăn chặn việc Terran lấy được thông tin bằng Mothership Core và Reaper. Tuy nhiên, nếu nhà Stargate bị scout thấy cũng không thực sự đáng lo ngại.

 pvt buid 2

Major (Terran) phát hiện Stargate Jim (Protoss)

Nếu Terran lấy gas và không có Reaper, nên cẩn thận với Widow Mine sớm từ đối thủ.Phần lớn do thám của giữa game đến từ Oracle. Mục đích thật sự của Oracle là để đe dọa và do thám, tuy nhiên, tiêu diệt SCV nếu có

pvt buid 3

Oracle chỉ có 1 kill

pvt buid 4

Thông tin quân đội và vị trí của Terran rất quan trọng

pvt buid 5Terran đang có lợi thế nâng cấp nhưng liệu có đủ?

Protoss cần do thám Terran đang thực hiện build nào bao gồm: nâng cấp vũ khí nhanh, 2 mỏ tấn công, hoặc Command Center thứ 3 sớm. Biết được thời điểm Terran ăn mỏ 3 rất quan trọng cho việc Protoss ăn mỏ 3.

Chuyển tiếp

Build chuyển tiếp vào quân đội gồm Colossus và Phoenix ở giữa game; và Colossus và High Templar và Archon ở lategame. Khi phát hiện Terran lấy mỏ 3 sớm, Protoss nên lấy mỏ 3 sớm và xây 2 nhà nâng cấp vũ khí quân bộ ( Forge) và xây thêm nhiều Gateway. Tiếp tục sản xuất Colossus và Phoenix đến 7 mỗi loại). Cũng cố quân đội bằng Mineral dư với Zealot. Cuối cùng, khi nâng cấp +1 cho cả vũ khí và giáp cho quân đội Protoss sắp xong, xây nhà Twilight Council để có thể tiếp tục nâng cấp và xây nhà Templar Archive cho lategame.

Lời khuyên

-Ở đầu game, xây dựng kinh tế đủ cho sản xuất Phoenix và Colossus ở 2 mỏ bằng việc liên tục Chronoboost Probe cho đủ  dân khai thác 2 mỏ rồi sau đó phân chia cho 2 nhà Robotics Facility và Stargate.

-Sử dụng Stalker và Mothership Core để chống do thám từ Reaper của Terran.

-Không nên hy sinh/để mất Oracle quá sớm. Mục đích thật sự của Oracle để scout và làm sợ Terran. 10 phút do thám đầu tiên của game là rất quan trọng.

-Bố trí Phoenix phòng thủ hợp lí để chống drop hoặc sử dụng để do tham/ quấy rối khi Oracle bị mất.

Lấy mỏ 3 sớm khí Terran lấy mỏ 3 sớm.

-Xây Colossus và Phoenix đến 7 mỗi loại.

Lợi và hại

Đây là build sử dụng Oracle để quấy rối và do thám trong lúc lên kinh tế và đội quan Phoenix Colossus. Build có thể chống tấn công và drop của Terran hiệu quả

Tuy nhiên, build có ít lính Gateway ở đầu game. Vì vậy, drop của Terran có thể khó ngăn chặn nếu không phát hiện hoặc chuẩn bị hợp lí. Ngoài ra, việc không xây nhà Forge trước khi có mỏ 3 sẽ khiến Protoss bị chậm trong nâng cấp quân bộ so với Terran.

Replay

Jim vs Major ở WCS AM

Nguồn: ClanTM